XXVI – Battle

XXVI – Battle     Van­daag battle ik Steeds tegen spie­gel­beel­den. Ik win. Ik ver­lies.   Antony Oomen 25.IX/2014 Amsterdam

XIX – Moeder

XIX – Moe­der     Moe­der, zal ik maar een grote muur bou­wen rond jouw kwets­bare kracht?   Antony Oomen 13.V/2012 Amsterdam

XVI – Zomertijd

XVI – Zomer­tijd     Toren in de mist. Half acht is nu half negen. Spreid je vleu­gels maar.   Antony Oomen 25.III/2012 Amsterdam

XV – Heineken

XV – Hei­ne­ken     ‘Zomer­tijd ken ik, win­ter­tijd ken ik ook wel – Majes­teit? Dat nooit!’   Antony Oomen 23.III/2012 Amsterdam

XIII – Mien

XIII – Mien     Ter­wijl de lente al bijna voor de deur stond, ver­trok Mien voor­goed.   Antony Oomen 20.III/2012 Amsterdam

XII – Zaterdag

XII – Zater­dag     Luis­te­rend naar Brahms – Stre­lende vin­gers van een jonge pia­nist.   Antony Oomen 17.III/2012 Amsterdam

XI – Invasie

XI – Inva­sie     De omsin­ge­ling van zijn Facebook­pa­gina gro­ten­deels vol­tooid.   Antony Oomen 16.III/2012 Amsterdam

X – Tattoo

X – Tat­too     Het ser­pent kron­kelt steeds slu­wer, glad­der, val­ser. Hak de kop eraf.   Antony Oomen 14.III/2012 Amsterdam

IX – Laura

IX – Laura     De geboor­te­grond zin­dert len­te­be­lofte: pete­kind ver­jaart   Antony Oomen 11.III/2012 Amsterdam

VII – Luna

VII – Luna     Dit witte maan­licht spie­gelt zo diep in de ziel – Laat de wol­ven los.   Antony Oomen 8.III/2012 Amsterdam

VI – Opa

(voor Aron E.)   VI – Opa     Hoger toren je op de schou­ders van opa. Hij biedt je uit­zicht.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

V – Water valt

V – Water valt     En als het herfst wordt – ineens in de lente dan – kop op, zuid­wes­ter.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

IV – Morgenstond

IV – Mor­gen­stond     Vogels begin­nen vroeg te zin­gen door het licht. Sta nou maar eens op.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

II – Lente

II – Lente     Kro­kus­jes open. Merel­tjes voor dag en dauw. Dan wordt het lente.   Antony Oomen 6.III/2012 Amsterdam

I – Maanlicht

I – Maan­licht     Bleek in het maan­licht scher­pen de vrien­den het mes. Snel wend ik mij af.   Antony Oomen 5.III/2012 Amsterdam