EXIT II – emer­g­ency confusion

EXIT II – emer­g­ency con­fu­sion     No won’t be yes We will not be me We will not be we Yes won’t be no. Yes I will open You will not enter I will exit No I won’t close. You come you go You wait You go I stay, say no. […]

EXIT II – noodverwarring

EXIT II – nood­ver­war­ring     Nee zal geen ja zijn Wij zul­len niet mij zijn Wij zul­len niet wij zijn Ja zal geen nee zijn. Ja doe ik open Jij blijft bui­ten Ik ver­trek Nee niet op slot. Jij komt jij gaat Jij wacht Jij gaat Ik blijf, […]

EXIT III – Eclips

EXIT III – Eclips     Wat als ik mijn voor­hoofd nou eens zacht­jes neer­vlij op het jouwe en mijn gedach­ten fluis­te­rend sij­pe­len in jouw ziel? Wat als ik mijn woor­den slijp aan jouw ste­nen gedach­ten, hals­star­rig ver­warde? Wat dan? Moet jij […]

EXIT III – Eclipse

(Trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT III – Eclipse     What if I lay my forehead gently on yours And my whis­pe­ring thoughts drip into your soul? What if I hone my words on your stone thoughts, Wil­fully con­fu­sed? What then? Should you then […]

EXIT IV – Equinox

(voor Nikki V.)   EXIT IV – Equi­nox     Steeds als jij zuid­waarts gaat Neem ik mij voor: niet omkij­ken. Voor­uit­blik­ken, nooit terug. Toen ik ach­terom keek: Jij lachte de straat uit, Danste de hoek om. Mijn maag kromp. Ik klampte mij vast Aan sprank­jes hoop […]

EXIT IV – Equinox

(for Nikki V. – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT IV – Equi­nox     Every time you go south, I steel myself: don’t turn around, Look ahead, don’t look back. Once I did look back, You laug­hed as you dan­ced out of the street, Around […]

EXIT V – Slotakkoord

(voor Johan Oomen)   EXIT V – Slot­ak­koord     Han­den van de man die stee­vast de lente begroette met een­vou­dige woor­den: de eer­ste zon is de beste zon. Han­den die de zon aan de hemel zet­ten. Zachte han­den tas­tend over een klavier, […]

EXIT V – Final Chord

(for Johan Oomen – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT V – Final Chord     Hands of the man Who always gree­ted spring With sim­ple words: The first sun is the best. Hands that put the sun in the sky. Soft hands rea­ching over a con­sole, Fingers […]

EXIT VI – de tuin

(voor A.)   EXIT VI – de tuin     ik droomde dat ik je weer zag ach­ter in de tuin stond je leunde ach­te­loos tegen de appel­boom in bloei bloe­sem dwar­relde op jou het leek wel win­ter en sneeuw viel neer je lachte iet­wat schalks toen […]

EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn

(for J. S.)   EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn     Yes­ter­day, I saw you turn around The cor­ner unin­ten­ti­o­nally Vir­tu­ally impos­si­ble: a life­time ago you ram­b­led away Lea­ving your flashy voice echo­ing inside my head I thought – no I […]