Bloed­maan

Bloed­maan     De maan lacht als een boer met kies­pijn Hij trekt een schuin gezicht Toch voelt hij dui­de­lijk de plicht Mor­gen weer volop vol te zijn De zon schijnt langs de aarde op de maan Geeft hem zijn volle aanzicht […]

Onrust

Onrust     Men heeft een rol­kof­fer gehoord in de Jor­daan Er vloog heel laag een heli­kop­ter over Al vroeg was ’t met de zon­dags­rust gedaan Dat het nog goed­komt viel niet lan­ger te belo­ven De stad kreunt zacht onder haar […]

Zomer – II

Zomer – II     Na zon­ne­schijn komt altijd regen En na regen stee­vast zon Na de lente daar­en­te­gen Volgt een zomer met par­don Het kan vrie­zen of het dooit De zon kan schij­nen of toch niet Zomer is het eigen­lijk nooit Steeds maar herfst […]

Zomer

Zomer     Opnieuw geen zomer deze week De vol­gende valt te bezien De week daarop wat zon mis­schien Maar vast nog niet een zon­ne­steek Op ’t strand heb je dan niet gele­gen De ijs­co­man gaat haast fail­liet De herfst al […]

Jihad – IV

Jihad – IV     (de broer) Ik heb je gevoerd en leren lopen Moe­der jouw lui­ers zien ver­scho­nen Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda Ons schaap slachtte. Met bot mes. Jij wilde er […]

Jihad – III

Juhad – III     (de zus) Och, broer­tje toch... ik weet nog Dat ik je leerde lopen, lezen, fiet­sen Je tra­nen droogde je geheim Bewaarde en daar­van rest nou niets Nooit zal ik ver­ge­ten hoe jij uit­gleed Ineens niet meer het bange, […]

Jihad – II

Jihad – II     (de vader) Ik had je lie­ver in het hon­den­hok ver­stopt Toen ze je kwa­men halen, bij de buren Die gure grauwe mor­gen in novem­ber Had ik jou moe­ten aan­lij­nen, leren blaf­fen? Poot­jes geven en opzit­ten daar was […]

Jihad – I

Jihad – I     (de moe­der) Je ging weg eer het licht werd En nam met­een vanal­les mee Al wat ken­ne­lijk in bruik­leen was En je bent niet meer terug­ge­ko­men Waren wij zelf in bruik­leen zoals Het hemd dat jou niet paste Een trui die […]

Tijd­ver­drijf

Tijd­ver­drijf     Niet alles wat vliegt ver­dient arg­waan – Ein­de­loos kan ik naar de lucht turen Kie­zels kei­len over har­te­loos water Naar onein­dig uit­dij­ende krin­gen sta­ren Naar de wind luis­te­ren, naar de vogels Luis­ter, fluis­tert de wind guur Scheur de wol­ken maar aan […]

Ople­ving

(voor Ber­tus T.)   Ople­ving     Toen je ver­lo­ren werd gewaand Niet als ver­mist opge­ge­ven Angst­val­lig door­ge­gaan met leven Want door de dood gemaand Wie schrijft zo zegt men blijft In het legi­oen van eer en maat Maar ben je lie­ver van […]