Let­ter to Sena­tor Ber­nie Sanders

( Deze brief werd op 1 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Open (Final) Let­ter to Sena­tor Ber­nie San­ders     Dear Sena­tor San­ders, Two days before your country’s already nerve-wrac­­king pre­si­den­tial elec­tion, the day that Ame­ri­cans face the […]

Syrië­gan­gers

( inge­zon­den brief, gepu­bli­ceerd in De Volks­krant 5 juni 2014 )   Syrië­gan­gers     Geachte redac­tie, Het woord ‘Syrië­gan­ger’ is onge­schikt als aan­dui­ding voor West-Euro­­pese mos­lims die zich in Syrië heb­ben bekwaamd in wapen­ge­bruik en kop­pen­snel­len. Het woord heeft een […]