negen len­tekwa­trij­nen

negen len­tekwa­trij­nen     I van­mor­gen – ’t was zeven­tien over zeven – hoorde ik de merel even ‘k meende dat het lente was     II om half­acht begon zon­dag te dagen bui­ten stormd’ het en tjilp­ten de mus­jes in gro­ten getale, broer­tjes en zusjes […]