Tru­vada-hoer 1

Tru­­vada-hoer 1     Zoals je moge­lijk weet, bestaat er een genees­mid­del dat men­sen effec­tief beschermt tegen een infec­tie met hiv. Net als bij anti­con­cep­tie is het voor de betrouw­baar­heid wel van belang dat je de pil dage­lijks inneemt. Mits […]

Tru­vada-hoer 2 – choi­ces, choices

Tru­­vada-hoer 2 – choi­ces, choi­ces     ‘We are our choi­ces.’ Onder dit wat oubol­lige Sart­ri­aanse motto vond eind juli in Amster­dam AIDS­Im­pact 2015 plaats. Een com­pact inter­na­ti­o­naal con­gres waar psy­cho­so­ci­ale onder­zoe­kers en gedrags­we­ten­schap­pers, beleids­ma­kers, com­­mu­­nity-ver­­­te­­gen­woor­­di­­gers en acti­vis­ten bij elkaar […]

Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu

Tru­­vada-hoer 3 – #PrEPNu     Hal­ver­wege het vorige decen­nium pleitte een enke­ling al voor de intro­duc­tie van PrEP. In Neder­land deden dat bij­voor­beeld Joep Lange en Kees Rümke, al gauw gevolgd door – ere wie ere toe­komt – de […]