Het goede leven – I

Het goede leven – I     De vad­sige niets­nut. Hij houdt van het ‘goede leven’. ‘Goed’ bete­kent voor hem niet: leven naar het beste dat je in je hebt. Zijn ‘goede leven’ bestaat voor­na­me­lijk uit pot­sier­lijke deca­den­tie, die hij ongegeneerd […]

Het Goede Leven – II

Het Goede Leven – II     Te vaak heb ik mij druk gemaakt over per­so­nen die mij met weer­zin ver­vul­len. Dat siert mij niet. Zie­hier de mens, zelf verre van onzon­dig. Maar dik of lui ben ik niet en dom al […]

Het Goede Leven – III

Het Goede Leven – III     Er is geen zon­dags­kind dat ik zijn geluk mis­gun. Er zijn men­sen die gebo­ren lij­ken voor het geluk. Zij heb­ben het uit­zon­der­lijke geschenk gekre­gen een waar­lijk goed leven te mogen lei­den. Soms ver­kie­zen zij […]

Het Goede Leven – IV

Het Goede Leven – IV     “Ondanks alles geloof ik in de inner­lijke goed­heid van de mens,” vond Anne Frank, intus­sen gedwon­gen onder te dui­ken voor het kwaad dat haar fataal zou wor­den. Dat kun je naïef noe­men, maar ook […]

Het Goede Leven – V

Het Goede Leven – V     Onder barm­har­tig­heid ver­staan we het tonen van erbar­men, van mede­do­gen met men­sen die het zwaar heb­ben. Barm­har­tig zijn zij die zich ont­fer­men over hun mede­mens en in woord en daad hulp en onder­steu­ning bieden […]