Het Goede Leven – IV

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Het Goede Leven – IV
 
 
“Ondanks alles geloof ik in de inner­lijke goed­heid van de mens,” vond Anne Frank, intus­sen gedwon­gen onder te dui­ken voor het kwaad dat haar fataal zou worden.

Dat kun je naïef noe­men, maar ook moe­dig. Moed is zeker een nood­za­ke­lijk bestand­deel voor het ‘goede leven’. Even­als hoop.
 

Antony Oomen
19.VIII/2014
Amsterdam