Het Goede Leven – II

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Het Goede Leven – II
 
 
Te vaak heb ik mij druk gemaakt over per­so­nen die mij met weer­zin ver­vul­len. Dat siert mij niet.

Zie­hier de mens, zelf verre van onzon­dig. Maar dik of lui ben ik niet en dom al even­min. Ik leid een beschei­den leven en denk veel na.

Ik pro­beer recht­scha­pen­heid na te stre­ven en houd hoop dat ik ooit iets van bete­ke­nis aan deze wereld zal kun­nen heb­ben toegevoegd.
 

Antony Oomen
17.VIII/2014
Amsterdam