Syrië­gan­gers

Gepubliceerd op

— Geplaatst in brieven, proza

( inge­zon­den brief, gepu­bli­ceerd in De Volks­krant 5 juni 2014 )

 
Syrië­gan­gers
 
 
Geachte redactie,

Het woord ‘Syrië­gan­ger’ is onge­schikt als aan­dui­ding voor West-Euro­pese mos­lims die zich in Syrië heb­ben bekwaamd in wapen­ge­bruik en kop­pen­snel­len. Het woord heeft een te onschul­dige, vreed­zame klank.

De woor­den ‘jiha­dist’ en ‘jihad-strij­der’ klin­ken daar­en­te­gen weer veel te held­haf­tig, zeker na de laf­har­tige aan­slag op het Joods Museum in Brussel.

U kunt het spot­tende ‘jihad-toe­rist’ intro­du­ce­ren, maar ik wil eigen­lijk voor­stel­len dat u voort­aan het beestje bij zijn naam noemt: ‘ter­ro­rist’, ‘anti­se­miet’ of ‘anti­se­mi­ti­sche terrorist’.
 

Antony Oomen
5.VI/2014
Amsterdam