Jihad – IV

Gepubliceerd op

— Geplaatst in poëzie, sonnetten, vrij vers

Jihad – IV
 
 
(de broer)

Ik heb je gevoerd en leren lopen
Moe­der jouw lui­ers zien verschonen
Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas
Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade

Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda
Ons schaap slachtte. Met bot mes.
Jij wilde er niks van mis­sen en ik
Werd mis­se­lijk mijn broe­ders hoeder

Wij bei­den zonen uit een vrome dynastie
Van onge­let­terde bar­ba­ren vastberaden
Leerde ik jou lezen voerde jou het woord

Gebroe­der­lijk zoch­ten we deze daad:
Jij de slach­ter ik het lam, ik kniel voor jou
Jij haalt mijn brave hoofd met één haal los
 

Antony Oomen
6.I/2015
Amsterdam