2014 her­zien, dank aan al mijn lezers. Geluk­kig Nieuwjaar

Gepubliceerd op

— Geplaatst in hors-série

2014 her­zien, dank aan al mijn lezers. Geluk­kig Nieuwjaar
 
 
De sta­tis­tie­ken hul­paap­jes van WordPress.com heeft een 2014 jaar­lijks rap­port voor deze blog voorbereid.

Hier is een fragment:

In een New York City metro-trein pas­sen 1.200 men­sen. Deze blog werd in 2014 onge­veer 6.000 keer beke­ken. Als je blog een NYC metro-trein zou zijn, zou die onge­veer 5 rei­zen nodig heb­ben voor­dat die zoveel men­sen zou kun­nen vervoeren.

Klik hier om het com­plete rap­port te bekijken.