luis­ter dan, de kat spreekt

(voor A.)   luis­ter dan, de kat spreekt     wat had­den wij nou afge­spro­ken je zou op tijd thuis zijn voor het eten han­den was­sen en aan tafel daarna niet meer de deur uit maar kijk nou hoe je lang­zaam ver­dwijnt alsof […]