‘ ’

Diver­si­teit is niet sta­tisch, maar wezen­lijk dyna­misch, beweeg­lijk en ver­an­der­lijk. Dat is er zo leuk aan.   Antony Oomen 1.VIII/2015 Amsterdam