Land­schap

Land­schap     Je bent ver­trok­ken maar je bent niet weg Je hebt in mij een land­schap gela­ten Paden, stro­men en gewas Ik ken er blin­de­lings de weg Ik ver­dwaal er nu gere­geld Ik heb van jou geen land­kaart gekre­gen Wegen, wate­ren, klimaat […]