‘ ’

Gepubliceerd op

— Geplaatst in aforismen, proza

Het ver­mo­gen zich in de ander te ver­plaat­sen is een essen­ti­eel onder­deel van het gezond ver­stand. Waar gezond ver­stand ont­breekt heerst barbarij.
 

Antony Oomen
1.VIII/2014
Amsterdam