De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III
 
 
Begin jaren ’80 deed Lau­rie Ander­son een tref­fende obser­va­tie. Ze liep ergens in Frank­rijk (Parijs?) over straat en zag hoe de moe­ders hun babies ver­voer­den. Tal­loze malen heb ik daarna het­zelfde gezien in de stra­ten van Amster­dam. En met de komst van de bak­fietsmoe­der zie ik het veel vaker: de moe­ders heb­ben geen ont­zag voor het ver­keer en ogen­schijn­lijk ook niet voor de risico’s waar­aan ze hun nage­slacht, par­don ‘de kids’, bloot­stel­len. Toch hoor je gek genoeg nooit dat het ver­keerd afloopt. Dit in tegen­stel­ling tot de fatale dode­hoek­spie­ge­lon­ge­val­len, waar­van trou­wens ook meestal vrou­wen het slacht­of­fer zijn...

‘...one of the things I noti­ced about these babies was that they were appa­rently being used as some kind of traf­fic tes­ters. Their mothers would be pus­hing them along in their strol­lers – and they would come to a busy street with lots of par­ked cars – and the mother can’t see what the traf­fic is like because of all the par­ked cars – so she just sort of edges the strol­ler out into the street and cra­nes her head out after­wards. And the most stri­king thing about this is the expres­sion on these babies’ faces as they sit there in the middle of traf­fic, stranded, ban­ging those little gavels they’ve all got and they can’t even speak English.’
- Lau­rie Ander­son, Begin­ning French
 

Antony Oomen
29.IV/2014
Amsterdam