De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III     Begin jaren ’80 deed Lau­rie Ander­son een tref­fende obser­va­tie. Ze liep ergens in Frank­rijk (Parijs?) over straat en zag hoe de moe­ders hun babies ver­voer­den. Tal­loze malen heb ik daarna het­zelfde gezien […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I     De bak­fiets diende ooit voor het trans­port van goe­de­ren en pro­duc­ten. De bak­ker had een bak­fiets, even­als de ijs­co­man en de oud­ij­zer­boer. In een stad als Amster­dam was het niet onge­brui­ke­lijk dat […]