Anne’s Crib – I

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Anne’s Crib – I
 
 
Anne Frank is een hei­lige die leefde van 1929 tot 1945. De laat­ste jaren van haar leven woonde zij terug­ge­trok­ken ach­ter een boe­ken­kast, waar zij in stilte werkte aan een uniek let­ter­kun­dig oeu­vre. Soms tuurde zij wee­moe­dig uit het raam en zag dan in de ach­ter­tuin een boom, een witte paar­den­kas­tanje, die door haar blik zelf ook een zweem van hei­lig­heid kreeg. De boom zou de geschie­de­nis ingaan als de Anne Frank­boom. Later werd deze geveld en in stuk­ken gezaagd.

Stuk­ken van de Anne Frank­boom vin­den als reli­kwie gre­tig aftrek bij de mil­joe­nen pel­grims die jaar­lijks de boe­ken­kast aan de Amster­damse Prin­sen­gracht bezoe­ken. Van de duif die wel­is­waar des­tijds in deze hei­lige boom woonde – maar nooit tot Anne Frank­duif werd gedoopt – vlie­gen naar ver­luidt tot op de dag van van­daag in Amster­dam nog naza­ten rond.
 

Antony Oomen
15.IV/2014
Amsterdam