Anti­muze – I

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Anti­muze – I
 
 
Ieder die wel­eens wat beeld­houwt, com­po­neert, schil­dert of schrijft, kent de belang­rijke rol van de muze in het schep­pings­pro­ces. Zij tilt ons tot gro­tere hoogte. Zij inspi­reert, bea­demt ons. De muze beaamt het wezen van de kunstenaar.
 

Antony Oomen
13.V/2014
Amsterdam