Anti­muze – II

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Anti­muze – II
 
 
Ter­wijl de muze door­gaans geen inten­ties heeft met het gemoed van de kun­ste­naar – ster­ker nog: ze lijkt onwe­tend van haar rol in diens leven – wordt haar tegen­pool wel dege­lijk gedre­ven door bedoe­lin­gen. Boze bedoe­lin­gen. Zij mis­gunt de kun­ste­naar zijn talent, zijn eigen­aar­dig­he­den, zijn geluk en onder­mijnt zijn gezond­heid. Zij is de fatale vrouw (van bei­der­lei kunne) die de schrij­ver de mond snoert, de schil­der kleu­ren­blind maakt en de com­po­nist toon­doof. Gedre­ven door afgunst heeft zij met nie­mand het beste voor, in de laat­ste plaats  met zich­zelf. De anti­muze is een deer­nis­wek­kende figuur.
 

Antony Oomen
15.V/2014
Amsterdam