Anti­muze – IV

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Anti­muze – IV
 
 
Voor de dui­de­lijk­heid: als we hier spre­ken over ‘zij’ en ‘haar’ met betrek­king tot muze en anti­muze, dan heb­ben we het over het gram­ma­ti­cale geslacht, niet het bio­lo­gi­sche. Dat gezegd heb­bende is de anti­muze wel vaak een oude vrij­ster of een valse nicht.

Geen van bei­den zou je wil­len mee­ne­men naar een onbe­woond eiland, maar vaak zit­ten ze al in je hoofd, dat je niet thuis kunt laten. Goede raad is duur.
 

Antony Oomen
18.V/2014
Amsterdam