Kat­he­chis­mus­les 2a – Waar­toe zijn wij op aarde?

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Kat­he­chis­mus­les 2a – Waar­toe zijn wij op aarde?
 
 
- Zeg, waarom waren wij eigen­lijk ook weer op aarde?
– Nou, wij waren eigen­lijk op aarde om God te die­nen en daar­door hier en in het hier­na­maals geluk­kig te zijn – weet je nog?
– Dus niet om elkaar het leven zuur te maken?
– Dacht het niet nee.
– Grapje! Maar hoe moet dat dan?
– Nou, ik zou zeg­gen om te begin­nen: wat jij wilt dat jou wordt gedaan, doe dat ook een ander aan.
– En dan?
– Nou, dan wach­ten we eerst maar eens rus­tig af.

 

Antony Oomen
6.V/2014
Amsterdam