Kat­he­chis­mus­les 2b – Waar­toe zijn wij op aarde?

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Kat­he­chis­mus­les 2b – Waar­toe zijn wij op aarde?
 
 
- Stel, wij waren vrije mensen.
– Wat dan?
– Echt vrij, bedoel ik.
– Zoals?
– De geest bevrijd van boos­heid. Geen her­sen­spin­sels of andere troep. Geen menin­kjes van ande­ren in je hoofd. Geen oor­deel over de dwaas­heid van de rest. Vrij van vrees.
– Carpe Diem, zeg maar.
– Fuck Carpe Diem. Niks YOLO! Ik bedoel aar­dig­heid. Vriend­schap­pe­lijk­heid. Waar­toe zijn wij op aarde? Om zorg te dra­gen voor ons­zelf. Om een fat­soen­lijk leven te lei­den en daar­door hier en daar voor een glim­lach te zor­gen door iets goeds te doen.

 

Antony Oomen
8.V/2014
Amsterdam