Lang­ste zondag

Gepubliceerd op

— Geplaatst in gelegenheidspoëzie, poëzie

Lang­ste zondag
 
 
Ik heb deze zondag
Geen gezicht gegeven
Geen gedicht geschreven
Nie­mand ver­blijd met een lach

Ik ben deze zondag
Niet veel opgeschoten
Wel wat te kort geschoten
Kortom, een zon­dige dag

Dag zon­nige zon­dige zondag
Dag dag vol vreugde noch pijn
Laat mij maar gewoon weer mij zijn
Met een som­ber gelaat zon­der lach
 

Antony Oomen
22.VI/2014
Amsterdam