Corona-dag­boek I

( Dit opstel werd op 21 april 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek I     Pro­loog Het is niet goed moge­lijk om over Covid-19 iets op te schrij­ven zon­der eerst uit­druk­ke­lijk vast te stel­len dat de ernst en de […]

Regen

Regen     Je wordt wak­ker mid­den in de nacht De stad is ver­la­ten, de stra­ten zijn leeg En ’t regent al dagen ach­ter­een Je denkt ieder­een is weg­ge­gaan zon­der mij Het is dood­stil in de stad op de wind na Het zachte ruisen […]