Jihad – IV

Jihad – IV     (de broer) Ik heb je gevoerd en leren lopen Moe­der jouw lui­ers zien ver­scho­nen Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda Ons schaap slachtte. Met bot mes. Jij wilde er […]

Jihad – III

Juhad – III     (de zus) Och, broer­tje toch... ik weet nog Dat ik je leerde lopen, lezen, fiet­sen Je tra­nen droogde je geheim Bewaarde en daar­van rest nou niets Nooit zal ik ver­ge­ten hoe jij uit­gleed Ineens niet meer het bange, […]

Jihad – II

Jihad – II     (de vader) Ik had je lie­ver in het hon­den­hok ver­stopt Toen ze je kwa­men halen, bij de buren Die gure grauwe mor­gen in novem­ber Had ik jou moe­ten aan­lij­nen, leren blaf­fen? Poot­jes geven en opzit­ten daar was […]

Jihad – I

Jihad – I     (de moe­der) Je ging weg eer het licht werd En nam met­een vanal­les mee Al wat ken­ne­lijk in bruik­leen was En je bent niet meer terug­ge­ko­men Waren wij zelf in bruik­leen zoals Het hemd dat jou niet paste Een trui die […]