Anne’s Crib – V

Anne’s Crib – V     Ter­wijl de stroom bezoe­kers dage­lijks toe­neemt bij het Anne Fank Museum en de rijen met wach­ten­den lan­ger, wordt de vraag waar ik de vorige keer mee besloot pran­gen­der: hoe pik­ken we een graan­tje mee van […]

Anne’s Crib – IV

Anne’s Crib – IV     Anne Frank is een merk. Een museum, een musi­cal, een naam. Een his­to­ri­sche figuur die men wereld­wijd ver­heer­lijkt als een hei­lige. God­dank heeft de win­kel van het Anne Frank Huis zelf een fat­soen­lijk assor­ti­ment, bestaande […]

Anne’s Crib – III

Anne’s Crib – III     Om offi­ci­eel hei­lig ver­klaard te wor­den, moet men zijn of haar leven geheel ten dien­ste heb­ben geleefd van onbaat­zuch­tige goed­heid, ver­moed ik. Of men is eerst een zeer zon­dig mens geweest (zoals ikzelf) en heeft […]

Anne’s Crib – II

Anne’s Crib – II     Het Anne Frank-huis vormt de bestem­ming van een door­lo­pende pel­gri­mage van mil­joe­nen. Van heinde en ver komen zij naar Amster­dam om er een leeg huis van bin­nen te bekij­ken, een boe­ken­kast. Bij elk bede­vaarts­oord hoort […]

Anne’s Crib – I

Anne’s Crib – I     Anne Frank is een hei­lige die leefde van 1929 tot 1945. De laat­ste jaren van haar leven woonde zij terug­ge­trok­ken ach­ter een boe­ken­kast, waar zij in stilte werkte aan een uniek let­ter­kun­dig oeu­vre. Soms tuurde […]